Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regionalia

REGIONALIA - BIAŁOBRZEGI
WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Balawejder Edward i inni, Kazimierskie spotkania literackie : antologia twórczości uczestników plenerów literacko-plastycznych. Kielce : Oficyna Wydawnicza "Stron 2", 2017. ISBN 978-83-7273-855-1
 2. Białobrzegi : studia i szkice z dziejów miasta. Redakcja Regina Renz. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. ISBN 83-88001-9-2
 3. Bolek Adam, 15 lat samorządu powiatu białobrzeskiego. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2014. ISBN 978-83-7789-311-1
 4. Bolek Adam, 100 lat Klubu Sportowego Pilica Białobrzegi 1922-2022. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2022. ISBN 978-83-940365-4-6
 5. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Wydanie trzecie. Białobrzegi ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. ISBN 978-83-7789-614-3
 6. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Wydanie drugie zmienione. Radom : Starostwo Powiatowe ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2014. ISBN 978-83-7204-913-1
 7. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Radom : Starostwo Powiatowe ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2010. ISBN 978-83-7204-913-1
 8. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : rys przyrodniczo-geograficzny. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. ISBN 83-7204-366-3
 9. Bolek Adam, W klatce. Radom : Klub Sportowy Pilica Białobrzegi ; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. ISBN 978-83-7789-533-7
 10. Górczyński Andrzej, Białobrzegi i okolice w fotografii. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2001. ISBN 83-915411-0-X
 11. Gruszczyński Wojciech Zdzisław, Prosto z mostu. Białobrzegi : Wydawnictwo Grylażowe, 2014
 12. Kacprzak Radosław, Parafia Białobrzegi dawniej i dziś. Białobrzegi : Radosław Kacprzak, współpraca wydawnicza Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB Radom, 2015. ISBN 978-83-7789-376-0
 13. Matyjas Remigiusz, Tradycja Mazowsza : powiat białobrzeski. Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2015. ISBN 978-83-63427-02-3
 14. Milczarek Kamil, Białobrzegi i okolice na pocztówce : 480 lat nadania praw miejskich Białobrzegom 1540-2020. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, copyright 2020. ISBN 978-83-940365-3-9
 15. Morawski Henryk, Inni. Szczecin : Oficyna Wydawnicza "Mak", 2003. ISBN 83-86825-39-1
 16. Morawski Henryk, Kalejdoskop pamięci : opowiadania i szkice literackie. Kielce : Oficyna Wydawnicza Ston 2, 2014. ISBN 978-83-7273-826-4
 17. Morawski Henryk, Ocalone wzruszenia. Wybór Zdzisław Antolski. Radom : Klub Literacki, 1993
 18. Morawski Henryk, Wniebogłosy - w niebo głosy. Kielce : Oficyna Wydawnicza "Stron 2", 2009. ISBN 978-83-7273-267-5
 19. Nasi twórcy : sylwetki artystyczne. Redakcja Janina Ćwikła i in. Białobrzegi : Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna pod patronatem Komitetu Obchodów 450-lecia miasta, 1990
 20. Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego : 1 czerwca 1919-23 lipca 1920. Rocznik BTK Wydanie Specjalne. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2014. ISSN 1730-8879
 21. Rzeczkowski Ireneusz, Wielgomas Roland, Białobrzegi w starej fotografii 1910-1945. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2015. ISBN 978-83-940365-0-8
 22. Rzeczkowski Ireneusz, Wielgomas Roland, Białobrzegi w starej fotografii 1945-1975. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2016. ISBN 978-83-940365-2-2
 23. Rzeczkowski Ireneusz, Wielgomas Roland, Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach 1911-2011. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne ; Starostwo Powiatowe, 2011. ISBN 978-83-933582-0-5
 24. Skrzypczyński Jan Kanty, Z nurtem Pilicy. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2016. ISBN 978-83-940365-1-5
 25. Tajna cenzurka : z dziejów tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej w Białobrzegach w latach 1939-1945. Redakcja Zbigniew Zieliński. Białobrzegi : Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego, 2005. ISBN 83-908854-9-2
 26. Wielgomas Roland, Ryngraf : fikcja literacka umiejscowiona w realiach drugiej połowy XVII wieku. Białobrzegi : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi, 2014

REGIONALIA - POWIAT
WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. 15 lat Stowarzyszenia Stromiecczyzna : 2003-2018. Redakcja Barbara Chmielewska, Hanna Król, Elżbieta Wiatrak. Stromiec : Stowarzyszenie Stromiecczyzna, 2018
 2. 650 lat Wyśmierzyc. Redakcja Barbara Kosiorek-Dulian; Społeczny Komitet Obchodów 650-lecia m. Wyśmierzyce. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988
 3. Augustyniak Jerzy, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona. Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego ; Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2014. ISBN 978-83-932039-3-2
 4. Błotnicka Bogarodzica : wiersze. Redakcja Stanisław M. Chmielewski. Warszawa : Na Progu, 1977. ISBN 83-907496-0-2
 5. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Wydanie trzecie. Białobrzegi ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. ISBN 978-83-7789-614-3
 6. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Wydanie drugie zmienione i uzupełnione. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2014. ISBN 978-83-7789-300-5
 7. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Białobrzegi ; Radom: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ; Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, 2010. ISBN 978-83-7204-913-1
 8. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : rys przyrodniczo-geograficzny. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. ISBN 83-7204-366-3
 9. Bolek Adam, 15 lat samorządu powiatu białobrzeskiego. Białobrzegi ; Radom : Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ; Instytut Technologii Eksploatacji PIB, 2014. ISBN 978-83-7789-311-1
 10. Chmielewski Stanisław M., Na Błotnickim gościńcu : wiersze. Warszawa : Wydawnictwo Na Progu, 2004. ISBN 83-907496-2-9
 11. Chmielewski Stanisław M., Obraz Błotnicki koronowany. Warszawa : Wydawnictwo Na Progu, 1998. ISBN 83-907496-1-0
 12. Cieślak Bożena, Zachować dobro... Stara Błotnica : Gmina Stara Błotnica, 2014. ISBN 978-83-63315-21-4
 13. Kłodziński Marek, Przybyszew : stulecie przemian polskiej wsi. Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2019. ISBN 978-83-65390-50-9
 14. Krzaczkowski Marek, Nova Civitas Augustów. Augustów : Marek Krzaczkowski, 2018. ISBN 978-83-952280-0-1
 15. Makarewicz Stanisław, Stromiec. 750 lat parafii. Radom : Wydawnictwo Futura NWN, 1992
 16. Marciniak Wojciech, Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego : przewodnik archeologiczny. Wydanie drugie, uzupełnione i rozszerzone. Stara Błotnica : Radom : Gmina Stara Błotnica : Gminna Biblioteka w Starej Błotnicy ; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, 2019. ISBN 978-83-7789-573-3
 17. Marciniak Wojciech, Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego : przewodnik archeologiczny. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Pańtwowy Instytut Badawczy, [2018]. ISBN 978-83-7789-545-0
 18. Matyjas Remigiusz, Parafia Przybyszew 1998. 100-lecie kościoła i 800-lecie świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie. Przybyszew : Parafia pod Wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, 1998. ISBN 83-905059-3-2
 19. Matyjas Remigiusz, Tradycja Mazowsza : powiat białobrzeski. Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2015. ISBN 978-83-63427-02-3
 20. Opis historyczny kościoła parafialnego w Stromcu. Przedmowa i przypisy Karol Kucharski. Stromiec : Stowarzyszenie Stromiecczyzna, 2016. ISBN 978-83-945964-9-1
 21. Opowieści spod strzechy. Redakcja Zbigniew Zieliński. Białobrzegi ; Radom: Szkolny Klub Europejski „Eurokrąg” ; Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego, 2005. ISBN 83-908854-7-6
 22. Pilica : szlak wielu możliwości : przewodnik turystyczny. Redakcja Jolanta Sieradzka-Kasprzak. Tomaszów Mazowiecki : Stowarzyszenie Dolina Pilicy, 2019. ISBN 978-83-8009-961-6
 23. Radzanów i okolice – 615 lat. Redakcja Agnieszka Ciechowicz i inni. Radom : Wydawnictwo Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna ; Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, copyright 2006. ISBN 83-60132-09-7
 24. Rostkowski Tadeusz, Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach : zarys dziejów 1819-1999. Wyśmierzyce : Towarzystwo Przyjaciół Wyśmierzyc, 1999. ISBN 83-908359-2-4
 25. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce - historia i teraźniejszość: na przestrzeni dziejów. Wyśmierzyce : Gmina Wyśmierzyce, 2013. ISBN 978-83-937399-0-5
 26. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce – historia i teraźniejszość: od zmroku zniewolenia do jutrzenki wolności. Wyśmierzyce: Gmina Wyśmierzyce, 2014. ISBN 978-83-937399-1-2
 27. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce – historia i teraźniejszość: trudna droga do współczesności. Wyśmierzyce : Gminna Biblioteka Publiczna ; Urząd Miejski. 2012. ISBN 978-83-934635-0-3
 28. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce 1945-1990: kronika miasta. Wyśmierzyce : Towarzystwo Przyjaciół Wyśmierzyc, 1997. ISBN 83-908-359-0-8
 29. Smak tradycji. Redakcja Zbigniew Zieliński. Radom: Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego,  2004. ISBN 83-908854-7-6
 30. Stromiec: 750 lat osady i parafii. Redakcja Henryk Morawski. Stromiec : Urząd Gminy; Społeczny Komitet Obchodów 750-lecia Stromca, 1992
 31. Wielgomas Roland, Ryngraf. Białobrzegi : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi, 2014. 
 32. Wielgomas Roland, Ryngraf II. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2023. ISBN 978-83-940365-5-3
 33. Wrzesińska Zofia Elżbieta, Zakorzeniona w Przybyszewie. Radom : nakład własny, 2019. ISBN 978-83-950178-0-3
 34. Zarys historii oświaty w Przybyszewie. Redakcja Edyta Stępniewska. Otwock : Wydawnictwo Bonum, 2005. ISBN 83-60129-01-0

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. Gazeta Białobrzeska. Redakcja Andrzej Bartha. Białobrzegi: Dom Kultury; Kółko Dziennikarskie MGOK 1990-2004
 2. Głos Białobrzeski. Redakcja Małgorzata Łuszkiewicz. Białobrzegi: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2005-2013
 3. Białobrzeska Gazeta. Redakcja Grzegorz Kacprzak. Białobrzegi: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach, 2011
 4. Białobrzeska Gazeta : Społeczny Miesięcznik Informacyjno-Kulturalny. Red. Katarzyna Aderek. Białobrzegi : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2016-
 5. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Białobrzeski Powiat. Red. Sławomir Bielecki. Białobrzegi: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, 2013-
 6. Nowa Białobrzeska Gazeta. Redakcja Grzegorz Kacprzak. Białobrzegi: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi, 2015-
 7. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 1. Redakcja Sebastian Piątkowski. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2003. ISSN 1730-8879
 8. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 2. Redakcja Sławomir Ziemnicki. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2004-2005. ISSN 1730-8879
 9. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 4. Redakcja Adam Świeczko i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2009-2011. ISSN 1730-8879
 10. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 5. Redakcja Adam Świeczko i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2011-2013. ISSN 1730-8879
 11. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 6. Redakcja Krystyna Kozłowska i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2014-2015. ISSN 1730-8879
 12. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 7. Redakcja Krystyna Kozłowska i in. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2016-1017. ISSN 1730-8879
 13. 13. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 8. Redakcja Krystyna Kozłowska i in. Białobrzegu : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2018-2021. ISSN  1730-8879

 

fb

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny